Skole/kirke samarbejde

Skole/kirke samarbejde

Hannerup Kirke samarbejder på flere måder med Ullerup Bæk Skolen, blandt andet i forbindelse med temadage og fælles foredrag for forældre og kirke.

På temadagene kan der arbejdes med mange forskellige emner. Disse emner kan enten udspringe af forslag fra præsterne eller sognemedhjælperen, eller de kan være inspirerede af emner, som lærerne og børnene arbejder med i skolen.

Temadagene tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte klasses lærere, så der på bedst mulig måde tages højde for den enkelte klasses sammensætning fx i forbindelse med elever med en anden tradition og tro end kristendommen.

Det skal hertil bemærkes, at undervisningen på temadagene altid er af oplysende og ikke forkyndende karakter. På temadagene kommer elever og lærere på besøg i kirken, for på den måde kan undervisningen gøres levende og nærværende, og børnene får mulighed for at se fx kirkerummet, præstekjolen, døbefonten, kirkegården eller andet, der har relevans for emnet.