Du er her: 
torsdag12sep2019

AFLYSNING: Kan tro flytte bjerge?

torsdag12sep2019 kl. 19:00 - 21:30

FOREDRAGET MED NIELS CHRISTIAN HVIDT DEN 12. SEPTEMBER ER AFLYST PGA. INDLÆGGELSE PGA STYRT PÅ CYKEL!!

 

 

Om forholdet mellem tro og helbred.  

Tro flytter bjerge, siger man.  

Meget tyder på, at det faktisk er tilfældet, og især ved sygdom.

 

Niels Christian Hvidt, dr.theol., professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet i Odense og gæsteprofessor ved Ludwig Maximilians Universität i München, er i færd med at udforske, hvordan det forholder sig i Danmark, og befinder sig således midt i krydsfeltet mellem tro og videnskab.

 

Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning.

 

I de fleste kulturer og religioner har der imidlertid været en afgørende forbindelse mel-lem tro og helbred med stort fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl.

 

I de vestlige kulturer er det sådan i dag, at separate faggrupper varetager omsorgen for krop, psyke og sjæl, og ofte oplever patienter, at de ikke bliver set som de hele mennesker, de er.

 

Det moderne sundhedsvæsen er derfor præget af et ønske om atter at behandle det hele menneske og have patienter som partner. Dette foredrag vil bidrage til opfyldelsen af denne ambition.

 

Der er mange gode grunde til igen at belyse forholdet mellem krop, psyke og sjæl: Foredraget bygger på ti års dansk grundforskning indenfor feltet, som Hvidt har været initiator og leder af. Han redegør for resultater, herunder også danske, der viser, at mennesker med en religiøs praksis har en lavere sygdomsrisiko og lever længere.

 

Dernæst sætter han fokus på, hvilken rolle tro kan tænkes at have ved sygdom i et sekulariseret samfund som det danske, hvor religion spiller en mindre rolle, men over 70 % af befolkningen alligevel kalder sig troende.

 

Tilsyneladende er der få ting, der får danskere til at tænke over eksistentielle forhold, som netop sygdom gør det. Som foredragstitlen siger: Tro flytter bjerge, men sygdomsbjerge flytter også troen!

 

Forskningen tyder på, at mange patienter håber på og beder om et under og at eksistensrummet indeholder vigtige ressourcer til at finde håb og trøst til at håndtere livet, når det er allersværest. Og at det øger vores egen livskvalitet, når vi tør være nær-værende tilstede hos patienten og spørge ind til psykosociale og eksistentielle emner.

 

Foredraget vil belyse følgende spørgsmål:

 

1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem tro og helbred?

2. Hvordan kan vi blive bedre til at inddrage patienterne gennem et fokus på patienternes mange psykosociale og eksistentielle behov?

3. Kan dette fokus øge patienternes symptomoplevelse, livskvalitet og tilfredshed med behandlingen?

4. Kan det øge arbejdsglæden og livskvaliteten hos behandlere?

 

 

 Torsdag den 12. september 2019 kl. 19 i Hannerup Kirke, Prangervej 114, Fredericia.