Gudstjenester

MAJ

 

 

 

Torsdag 21. maj 10.00 Kristi himmelfarts dag.

Luk. 24, 46-53: Jesus tages op til himmelen.

Søren Thorsen  

 

 

Søndag 24. maj 10.00 6. s. e. påske.

Joh. 17, 20-26: At de må være ét.

Karina Dahlmann  

 

 

Søndag 31. maj 10.00 Pinsedag.

Joh. 14, 15-21: Helligåndens komme.

Kirsten Nielsen       

 

 

JUNI

 

Mandag 1. juni 10.30 2. pinsedag.

Friluftsgudstjeneste i Kastellet ved præsterne i Fredericia Provsti.

 

 

Søndag 7. juni 10.00 Trinitatis søndag.

Matt.28, 16-20: Dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Karina Dahlmann 

 

Søndag 14. juni 10.00 1. søndag efter trinitatis.

Luk 12,13-21. Lignelsen om den rige bonde.

Søren Thorsen  

 

Søndag 21. juni 10.00 Friluftsgudstjeneste 2. søndag efter trinitatis.

Luk 14,25-35. Prisen for efterfølgelse.

Kirsten Nielsen  

 

Søndag den 28. juni 10.00 3. søndag efter trinitatis.

Luk 15,11-32. Lignelsen om den fortabte søn.

Søren Thorsen 

 

Juli

 

Søndag den 5. juli 10.00 4. søndag efter trinitatis.

Matt 5,43-48. Kærlighed til fjenderne.

Karina Dahlmann 

 

Søndag den 12. juli 10.00 5. søndag efter trinitatis.

Matt 16,13-26. Peters bekendelse.

Kirsten Nielsen 

 

Søndag den 19. juli 10.00 6. søndag efter trinitatis.

Matt 19,16-26. Den rige unge mand.

Karina Dahlmann 

 

Søndag den 26. juli 10.00 7. søndag efter trinitatis.

Matt 10,24-31. Ikke en spurv til jorden.

Søren Thorsen 

 

August 

 

Søndag 2. august 10.00 8. søndag efter trinitatis.

Matt 7,22-29. Husene på sand eller på klippe.

Søren Thorsen

 

Søndag 9. august 10.00 9. søndag efter trinitatis.

Luk 12,32-48/Luk 18,1-8. Årvågne tjenere/Lignelsen om enken og dommeren.

Søren Thorsen 

 

Søndag 16. august 10.00 10. søndag efter trinitatis.

Matt 11,16-24. Børn af denne verden.

Kirsten Nielsen

 

Søndag den 23. august 10.00 11. søndag efter trinitatis.

Luk 7,36-50. Kvinden i farisæerens hus.

Karina Dahlmann