Gudstjenester

Der afholdes gudstjenester i Hannerup Kirke.

Pga. corona-restriktioner skal der bæres mundbind på vej ind og ud af kirken.

Gudstjenesterne varer max. 30 minutter.

Der er ikke fællessang, men koret synger til gudstjenesterne.

Der er plads til 45 mennesker i kirken.

Januar                                                                                                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Søndag den 24. januar kl. 10.00.

Sidste s. e. helligtrekonger, Mattæus 17,1-9: Forklarelsen på bjerget

                                                                                                                                                      Karina Dahlmann

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag den 31. januar kl. 10.00. -

Septuagesima, Mattæus 20,1-16: Arbejderne i vingården

 Søren Thorsen

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag den 7. februar kl. 10.00. Seksagesima, Markus 4,1-20:

Lignelsen om sædemanden

Kirsten Nielsen

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

AFLYST : Onsdag den 10. februar kl. 19.00. Ungdomsgudstjeneste

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag den 14. februar kl. 10.00.

Fastelavn, Mattæus 3,13-17: Jesu dåb

                                                                                                                                                       Karina Dahlmann

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag den 14. februar kl. 14.00.

Familiegudstjeneste         

                                                                                                                                                    Karina Dahlmann

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Søndag den 21. februar kl. 10.00.

1. s. i fasten, Mattæus 4,1-11: Fristelsen i ørkenen

Søren Thorsen

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag den 23. februar kl. 17.00. Ulvetime

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Søndag den 28. februar kl. 10.00.

2. s. i fasten, Mattæus 15,21-28: Den kanaanæiske kvindes bøn

Kirsten Nielsen

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag den 7. marts kl. 10.00.

3. s. i fasten, Lukas 11, 14-28: Jesus og Beelzebul

Søren Thorsen

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag den 14. marts kl. 10.00.

Midfaste, Johannes 6,1-15: Bespisningen af de 5000 i ørkenen

Karina Dahlmann

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 17. marts kl. 17.00. Ulvetime.                                                             

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag den 21. marts kl. 10.00.

Mariæ bebudelses dag, Lukas 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel

Søren Thorsen

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag den 28. marts kl. 10.00.

Palmesøndag, Mattæus 21, 1-9: Indtoget i Jerusalem.               

Karina Dahlmann