Gudstjenester

Juli

 

Søndag den 5. juli 10.00
4. søndag efter trinitatis.

Matt 5,43-48. Kærlighed til fjenderne.

Karina Dahlmann 

 

 

Søndag den 12. juli 10.00
5. søndag efter trinitatis.

Matt 16,13-26. Peters bekendelse.

Kirsten Nielsen 

 

 

Søndag den 19. juli 10.00
6. søndag efter trinitatis.

Matt 19,16-26. Den rige unge mand.

Karina Dahlmann 

 

 

Søndag den 26. juli 10.00
7. søndag efter trinitatis.

Matt 10,24-31. Ikke en spurv til jorden.

Søren Thorsen 

 

 

August 

 

 

Søndag 2. august 10.00
8. søndag efter trinitatis.

Matt 7,22-29. Husene på sand eller på klippe.

Søren Thorsen

 

 

Søndag 9. august 10.00
9. søndag efter trinitatis.

Luk 12,32-48/Luk 18,1-8. Årvågne tjenere/Lignelsen om enken og dommeren.

Søren Thorsen 

 

 

Søndag 16. august 10.00
10. søndag efter trinitatis.

Matt 11,16-24. Børn af denne verden.

Kirsten Nielsen

 

 

Søndag den 23. august 10.00
11. søndag efter trinitatis.

Luk 7,36-50. Kvinden i farisæerens hus.

Karina Dahlmann