Gudstjenester

Som udgangspunkt kl. 10:00.
Hvis andet tidspunkt, vil det stå anført.    


3. november 10.00 Alle Helgens Dag
Matt. 5, 1-12: Saligprisningerne. Alle præster deltager
Søren Thorsen.

10. november 10.00 21.s.e. Trinitatis
Joh. 4, 46-53: Helbredelse af embedsmandens søn.
Kirsten Nielsen

17. november 10.00 22.s.e. Trinitatis
Matt. 18, 21-35: Den gældbundne tjener.
Søren Thorsen

24. november 10.00 Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 25, 31-46: Verdensdommen.
Karina Dahlmann

1. december 10.00 1.s.i Advent
Luk. 4, 16-30: Jesus i synagogen i Nazareth.
Karina Dahlmann