Gudstjenester

Som udgangspunkt kl. 10:00.
Hvis andet tidspunkt, vil det stå anført.    

SeptemberSøndag den 8. kl. 10.00
12.s.e. Trinitatis Mark. 7, 31-37: Jesus helbreder en døvstum.
Kirsten Nielsen

Søndag den 15. kl. 10.00
13.s.e. Trinitatis Luk. 10, 23-37: Den barmhjertige samaritaner.
Karina Dahlmann

Søndag den 22. kl. 10.00 Høstgudstjeneste. Rytmer&Rugbrød.
14.s.e. Trinitatis Luk. 17, 11-19: De ti spedalske.
Søren Thorsen