Gudstjenester

24. november 10.00 Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 25,31-46: Verdensdommen
Karina Dahlmann

1. december 10.00 1.s. i advent
Lukas 4,16-30: Jesus i synagogen i Nazareth
Karina Dahlmann

8. december 10.00 2. s. i advent
Mattæus 25,1-13: De ti brudepiger
Søren Thorsen

15. december 10.00 3. s. i advent.
Lukas 1,67-80: Zakarias’ lovsang
Kirsten Nielsen

22. december 10.00 4. s. i advent
Johannes 3,25-36: Johannes Døbers vidnesbyrd
Karina Dahlmann

24. december
       10.30 Julefamiliegudstjeneste. Søren Thorsen
       14.30 Julegudstjeneste. Kirsten Nielsen
       16.00 Julegudstjeneste. Karina Dahlmann

25. december 10.00 Juledag
Johannes 1,1-14: Ordet blev kød
Kirsten Nielsen

26. december 16.00 2. Juledag
Mattæus 10,32-42: Ikke fred, men sværd
Søren Thorsen

29. december 10.00 Julesøndag
Mattæus 2,13-23: Flugten til Ægypten
Søren Thorsen

1. januar 16.00 Nytårsdag
Mattæus 6,5-13: Fadervor
Karina Dahlmann

5. januar 10.00 Hellig 3 k søndag
Mattæus 2,1-12: De vise mænd
Kirsten Nielsen

12. januar 10.00  1.s.e. H.3 k.
Markus 10,13-16: Jesus og de små børn
Søren Thorsen

19. januar 10.00 2.s.e. H.3 k.
Johannes 4,5-26: Kvinden fra Samaria
Kirsten Nielsen

26. januar 10.00 3.s.e. H.3 k.
Lukas 17,5-10: Troens kraft og tjenernes vilkår
Karina Dahlmann