Gudstjenester

Som udgangspunkt kl. 10:00.
Hvis andet tidspunkt, vil det stå der.

 

Søndag den 20. januar kl. 10.00   

2.s.e. helligtrekonger.

Joh. 2, 1-11: Brylluppet i Kana.

Søren Thorsen    

 

Søndag den 27. januar kl. 10.00                       

3. s. e. helligtrekonger.

Mattæus 8,1-13:

Officeren i Kapernaum

Karina Dahlmann

                                                     

Søndag den 3. februar kl. 10.00                       

4. s. e. helligtrekonger.

Mattæus 8,23-27:

Stormen på søen 

Søren Thorsen 

 

Søndag den 10. februar kl. 10.00                     

Sidste s. e. helligtrekonger.  

Mattæus 17,1-9:  

Forklarelsen på bjerget

Karina Dahlmann

  

Søndag den 17. februar kl. 10.00                     

Septuagesima.  

Mattæus 20,1-16:  

Arbejderne i vingården

Kirsten Nielsen. 

 

Søndag den 24. februar kl. 10.00                     

Seksagesima.  

Markus 4,1-20:  

Lignelsen om sædemanden                                                           

Søren Thorsen    

 

Søndag den 3. marts kl. 10.00                           

Fastelavn.  

Mattæus 3,13-17:  

Jesu dåb                                                                                                                             

Søren Thorsen    

                                                                             

Fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00                    

Søren Thorsen        

 

 Søndag den 10. marts kl. 10.00                         

1.s.i fasten.  

Mattæus 4,1-11:  

Fristelsen i ørkenen  

Karina Dahlmann  

 

Søndag den 17. marts kl. 10.00                         

2.s.i fasten.  

Mattæus 15,21-28:  

Den kananæiske kvindes bøn     

Kirsten Nielsen 

 

Søndag den 24. marts kl. 10.00                          

3. s. i fasten.  

Luk. 11, 14-28:  

Jesus og Beelzebul  

Karina Dahlmann

 

Søndag den 31. marts kl. 10.00                       

Midfaste søndag.  

Joh. 6, 1-15:  

Bespisning af de 5000 i ørkenen   

Søren Thorsen