Du er her: 

Medarbejdere

Kordegn

Margit Hansen
Kirkekontoret, Prangervej 114
7000 Fredericia
Telefon: 75 92 93 29 
Email: hannerup.sogn@km.dk

Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag - fredag kl. 11 - 14 
Torsdag tillige kl. 14 - 16

Kordegne-vikar

Anette Mejdal

mail: abme@km.dk

Kirketjener

Emil K. Andersen, 1. kirketjener

Mobil telefon: 40 12  74 03
Email: kirketjener@hannerup-kirke.dk 

Ansat Hannerup 01.09.1996

Kirketjener

Gitte Jensen, 2. kirketjener
Mobil telefon: 29 24 48 50
Email: kirketjener@hannerup-kirke.dk

Ansat Hannerup 01.03.2001

Organist

Tanja Christiansen 

Mobiltlf: 30 50 15 29

Email: org@hannerup-kirke.dk

Ansat i Hannerup 01.09.1995

Kirke- og kulturmedarbejder

Mettelene Stervbo-Kristensen

Mobiltelefon: 30 50 17 71

Email: sognemedhj@hannerup-kirke.dk

Ansat i Hannerup 15.08.2004

Leder af Café Hannerup

Jette Groth

Mobiltlf. 28 23 80 07

Mail: cafe@hannerup-kirke.dk

Graver

Mie Pedersen
Kontaktes gennem Kirkegårdskontoret, Kirkernes Hus,
75 92 19 75
Ansat Hannerup 01.12.1991

Gravermedhjælper

Mike Wollesen

Kontaktes gennem Kirkegårdskontoret,

Kirkernes Hus, 75 92 19 75