Kære nye konfirmander og konfirmandforældre

Det vil glæde os at se jer til: Velkomstgudstjeneste i Hannerup Kirke onsdag den 4. september kl. 19.00

I forbindelse med gudstjenesten vil vi præsentere os selv og kirkens personale for jer, og vi vil give jer

informationer om den kommende konfirmandundervisning.

 

Undervisningen begynder i uge 37.

Ullerup Bæk Skolen undervises onsdag fra 8.00 - 9.30.

Fra Frederiksodde Skolen undervises 7. b torsdag fra 13.00 til 14.00 og øvrige klasser onsdag fra 12.30 til 13.30.

 

Allerede nu vil vi bede jer sætte to kryds i kalenderen:

Søndag 22. september kl. 10.00 - 12.00, hvor alle konfirmander medvirker ved årets høstgudstjeneste.

Lørdag den 5. oktober kl. 8.00 - 12.00, hvor konfirmander fra hele provstiet deltager i rollespillet ”Luthers nøgle”.

Samtidig vil vi opfordre til, at nogle af jer forældre deltager som frivillige hjælpere denne dag: Se indskrivningsdokument herunder. 

 

Vi vil bede jer medbringe nedenstående blanket til velkomstgudstjenesten i udfyldt stand samt kopi af dåbsattest.

 

Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi som udgangspunkt regner med, at de konfirmander, der skal konfirmeres andre steder end i Hannerup, følger undervisningen i den pågældende kirke. Er der forhold, der taler imod det, er man som konfirmand selvfølgelig velkommen til at følge undervisningen her hos os, men kontakt da en af præsterne for nærmere aftale.

                                                                        Med venlig hilsen

 

Karina Dahlmann        Søren Thorsen          Kirsten Nielsen

Indskrivnings-dokument

Konfirmation

Konfirmation

For Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Allé og Skjoldborgvejen er konfirmationsdagene:

Børn født i 1. og 2. kvartal konfirmeres Store Bededag  
Børn født i 3. og 4. kvartal konfirmeres søndag efter Store Bededag.

For Frederiksoddeskolen er konfirmationsdatoerne:

3. maj 2020
25. april 2021
8. maj 2022
30. april 2023

Få et sæt konfirmationstøj - gratis!

 En lille gruppe ildsjæle har indsamlet konfirmationstøj til både drenge og piger, så de nu har et stort lager - og du kan få et sæt konfirmationstøj helt gratis!

Konfirmationstøjet kan du se og prøve på Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18, Fredericia.

Der arrangeres åbent hus og modeopvisning - Følg med på Facebook: 

www.facebook.com/Baeredygtigkonfirmand/

mail: baeredygtig.konfirmand@outlook.com

 

Indsamling af konfirmationstøj.

Bæredygtig konfirmand har et ønske om at indsamle brugt konfirmationstøj til både drenge og piger i et omfang, der gør at en stor del af de kommende konfirmander kan tilbydes et bæredygtigt sæt tøj, hvis de ønsker det.

Tøjet kan indleveres hos Hannerup Kirke og "Det  grønne rum", Danmarksgade 13 i Fredericia og hos frisør byOxholm , Nørregade 67, 1.th i Vejle. For andre aftaler kontakt projektet.